Про редакцію

“Реальна газета”

– луганський суспільно-політичний тижневик до середини липня 2014 року. З другої половини 2014 року – однойменний інформаційно-аналітичний онлайн-проект. З 2017 року колектив “Реальної газети” започаткував незалежну громадську організацію “Фронтир” (код ЄДРПОУ 41627585) з метою інформаційної підтримки жителів сходу України.

Головний редактор і власник: Андрій Діхтяренко;

Заступник головного редактора: Олександр Білокобильський

Контакти

Адреса редакції:  Україна, 02088, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 72, квартира 135

Як з нами зв’язатися:

Сторінка в Фейсбукfb.me/realnajagazeta  

E-mail: realgazetalugansk@gmail.com

realgazeta.lg@gmail.com

Стандарти та принципи роботи редакції “Реальної газети”:

Наш колектив суворо дотримується професійного кодексу журналіста. Під час підготовки новин ми керуємося такими принципами:

Точність: Інформація не повинна містити фактичних помилок. Наша роль полягає у збиранні достовірної інформації та правдивому відображенні подій. Журналісти не фальсифікують, не спотворюють та не драматизують події. Під час підготовки матеріалів ми не говоримо людям, що робити. Це називається «постановкою», а ми не займаємося інсценуванням та зйомкою на камеру події, яка б не відбулася без нашої присутності.

Неупередженість (баланс): Інформація має бути неупередженою. Збалансоване висвітлення проблем чи подій досягається шляхом подання різних точок зору подію. У наших новинах відсутня лексика, що відображає особисті почуття, оцінки чи забобони журналіста. У наших новинах присутні думки людей, що інтерв’юються, цитати /синхрони. Звукові та візуальні елементи відео новин редагуються таким чином, щоб ясно і неупереджено передавати думку інтерв’юваних. Для нас неприпустимі заклики до зміни режиму, демонстрація насильства, перебільшення значущості того, що відбувається, особисті цінні судження та перекручування.

Джерела та вказівка ​​авторства інформації: Інформація, що потрапляє на сайт, має надходити з перевіреного достовірного джерела із зазначенням авторства. Сумнівні джерела уникають. Помилки вчасно виправляються. Для написання новини потрібно принаймні два незалежні один від одного авторитетні джерела інформації. Це означає, що ми шукаємо кілька джерел, які повідомляють ту саму інформацію. Якщо джерелом є уряд чи підпорядковане йому агентство новин, це має бути очевидним для читача.

Повнота висвітлення: Під час підготовки новин чи інших матеріалів редакція намагається розповісти про подію та висвітлити проблему у всій повноті, включаючи контекст, аналіз, і навіть пояснення події чи тенденції. Ми повинні охопити всі або практично всі основні елементи та аспекти проблеми чи події, надаючи аудиторії достатньо деталей для розуміння того, що відбувається.

Ми прагнемо оперативності, тому часто подаємо новину у форматі breaking news, але потім обов’язково її доповнюємо, оновлюємо. Ми стежимо за дотриманням усіх стандартів, але особливо виділяємо такі й використовуємо такі маркери для визначення порушень:

 • баланс думок і точок зору, коли представлені одна чи кілька сторін конфлікту. Різні сторони конфлікту представлені непропорційно як у смисловому, і у кількісному показниках. Представлені всі сторони конфлікту, однак одна із сторін маргіналізується, цитати вириваються з контексту, або не стосуються суті конфлікту. Експертна оцінка ангажована, експерт пов’язаний зі стороною конфлікту, всі опитані експерти просувають одну точку зору. Різний рівень представництва сторін (наприклад, з одного боку – експерти з медицини, з іншого – перехожі з вулиці, яких просто опитали «для балансу»).
 • стандарт достовірності: джерело інформації не вказано. Джерело інформації неодноразово себе компрометувало наданням неправдивої інформації, поширенням фейків, маніпуляціями. Єдиним джерелом інформації є неверифікована сторінка в соціальній мережі або сторінка в соціальній мережі маловідомої людини. Джерелом інформації є група у соціальній мережі. Анонімне джерело інформації, якщо загальна значимість новини низька або оприлюднення джерела не може йому зашкодити. Посилання на невказаного очевидця події. Посилання на невказаних експертів, журналістів, вживання як джерело висловлювань «в Кабміні говорять», «британські вчені вважають» та інші. При посиланні на дослідження не вказано «хто», «де» та «коли» його провів, а в соціологічному опитуванні не вказано кількість вибірки та максимально допустиму похибку.
 • стандарт відокремлення фактів від коментарів. Думка журналіста чи експерта не виділяється та подається як факт. Є оціночні судження. Вживання в новинах яскраво забарвлених слів, епітетів, як «скандальний», «кращий» та інші. Заголовок містить оцінну думку не відповідає суті новини.

Про помилки

Наше видання визнає виявлені неточності та публічно декларує про це. У випадку допущених неточностей ми зобов’язуємося визнати відхилення від фактів, виправити їх та здійснити коригування. При наданні недостовірної інформації ми надамо відповідну відповідь. У разі представлення інформації з істотними неточностями або неповнотою ми повідомимо нашу аудиторію з вказівкою необхідних уточнень.


Про узгодження інтерв’ю

У процесі спілкування наші журналісти завжди чітко попереджають респондентів про запис розмови в рамках редакційних завдань. Отримання інформації без розголошення особи або без публікації точних цитат можливе лише за умови попередньої згоди із сторін розмови – респондента та журналіста. Якщо узгодження цих умов не відбулося перед або під час запису і респондент не погодився на такі умови, редакція володіє інформацією так само, як будь-якою іншою.

Редакція передає респондентам лише їх власні слова. Заголовок, уведення та авторський текст не підлягають затвердженню та необхідної згоди. Автор матеріалу і редакція “Реальної газети” несуть відповідальність за ці елементи.


Безпека журналістів як першочергова турбота ЗМІ

 • Загальні принципи: ЗМІ зобов’язується забезпечувати безпеку всіх журналістів, які працюють в їхній редакції, незалежно від типу діяльності чи області висвітлення.
 • Оцінка ризиків: Проведення регулярних оцінок ризиків для журналістів з метою ідентифікації потенційних небезпек та прийняття відповідних заходів для їх запобігання.
 • Підготовка та тренування: Забезпечення доступу журналістів до необхідних тренувань, навчання та підготовки з питань безпеки в різних сценаріях та середовищах.
 • Захист особистої інформації: Надання інструкцій щодо захисту особистих даних та приватності журналістів під час виконання професійних обов’язків.
 • Конфіденційність джерел: Забезпечення конфіденційності джерел та інформації, з якою працюють журналісти, і заборона розголошення конфіденційної інформації без згоди.
 • Медичне та психологічне забезпечення: Надання доступу до медичної допомоги та психологічної підтримки для журналістів, які потребують допомоги після небезпечних ситуацій.
 • Стресоустійчивість та психологічна підготовка: Забезпечення ресурсів та інструментів для розвитку стресоустійчивості та психологічної підготовки у журналістів.
 • Захист на територіях конфліктів: Надання спеціальних інструкцій та підготовки журналістів, які працюють на територіях конфліктів чи в зоні ризику.
 • Комунікація та зв’язок: Розроблення системи ефективного зв’язку та постійної підтримки журналістів під час виконання роботи.
 • План евакуації та безпеки: Розроблення та ознайомлення журналістів з планами евакуації та заходами безпеки в небезпечних ситуаціях.
 • Публічний захист та підтримка: Забезпечення публічного захисту журналістів у випадку виникнення загроз чи нападів на їхню безпеку.
 • Оновлення та адаптація: Постійне оновлення та адаптація політики безпеки відповідно до змінних умов та ризиків.
 • Доступ до безпеки: Забезпечення доступу до всіх необхідних засобів безпеки для журналістів при виконанні завдань.
 • Підтримка від керівництва: Забезпечення активної підтримки та уваги з боку керівництва ЗМІ стосовно питань безпеки журналістів.
 • Аналіз та вдосконалення: Проведення регулярних аналізів і оцінок ефективності політики безпеки для подальшого вдосконалення.
 • Публічна інформація та освіта: Проведення кампаній та освітніх заходів для громадськості про важливість безпеки журналістів.
 • Інформування і консультації: Проведення інформування та надання консультацій журналістам щодо безпеки на роботі.
 • Політика неприпустимості насильства: Введення чіткої політики неприпустимості насильства та загроз в адресу журналістів у будь-якій формі.
 • Партнерство та співпраця: Розвиток партнерства з організаціями та установами, спрямованими на підтримку безпеки журналістів.
 • Відповідальність: Встановлення механізмів відповідальності для дотримання політики безпеки та захисту журналістів.

Політика безпеки на роботі. Спеціальний захист для журналістів, які працюють у ворожому середовищі

 • Оцінка ризиків: Перед початком роботи на ворожій території здійснити детальну оцінку потенційних загроз і ризиків.
 • Підготовка: Забезпечити належну підготовку журналістів щодо безпеки, включаючи тренінги з першої допомоги, кризового управління, та безпеки на території конфлікту.
 • Інформаційна безпека: Надати рекомендації щодо захисту особистих даних та засобів зв’язку від прослуховування та кібератак.
 • Конфіденційність: Наголосити на важливості збереження конфіденційності джерел та інформації, щоб запобігти ризику їх викриття.
 • План евакуації: Розробити та ознайомити всіх працівників з планом евакуації у випадку надзвичайних ситуацій.
 • Зв’язок: Підтримувати постійний контакт із колегами та контрольованими особами для безпеки та оперативного реагування.
 • Медичне забезпечення: Забезпечити наявність необхідних медичних засобів та підготовку до надання першої допомоги.
 • Одяг та обладнання: Рекомендувати використання захисного одягу та обладнання для зменшення ризику травм та пошкоджень.
 • Знайомство з місцевими: Рекомендувати встановлення зв’язків із місцевими жителями для отримання інформації та підтримки.
 • Стресостійкість: Надати психологічну підтримку та ресурси для подолання стресу та травматичних ситуацій.
 • Ведення журналу подій: Заохочувати документування всіх подій та інцидентів для подальшого аналізу та удосконалення стратегій безпеки.
 • Консультації щодо безпеки: Забезпечити доступ до консультантів з безпеки для роз’яснення ситуацій та надання порад.
 • План комунікації в разі зникнення: Розробити процедури для сповіщення та дій у випадку зникнення журналістів.
 • Проведення регулярних тренувань: Організовувати імітаційні вправи та тренування для випадків кризових ситуацій.
 • Стратегія виїзду та приїзду: Розробити безпечні маршрути для переміщення та надавати рекомендації щодо безпеки під час прибуття на місце подій.
 • Підготовка до можливого затримання: Надати поради щодо поведінки та дій в разі затримання або арешту.
 • Знання місцевих законів: Наголосити на важливості знання місцевого законодавства та прав журналістів у ворожому середовищі.
 • Взаємодія з місцевими владами: Рекомендувати встановлення контактів з місцевими владами для підтримки та безпеки під час роботи.
 • Постійне оновлення політики безпеки: Регулярно переглядати та оновлювати політику безпеки відповідно до нових ризиків та викликів.
 • Навчання самозахисту: Надавати навчання та поради щодо самозахисту та використання необхідних засобів захисту.

Рекомендується також консультуватися з експертами з безпеки та прав людини для більш деталізованої та індивідуальної стратегії.


Рекомендації щодо підтримки журналістів, що зазнали ушкоджень

Мета: Цей документ призначений для надання рекомендацій та підтримки журналістів, які зазнали фізичних чи психологічних ушкоджень під час виконання своєї професійної діяльності.

 • Медична допомога: Негайне забезпечення доступу до медичної допомоги та лікування для журналістів, які зазнали фізичних ушкоджень.
 • Психологічна підтримка: Надання доступу до кваліфікованих психологічних консультантів та терапевтів для підтримки психічного здоров’я постраждалих журналістів.
 • Конфіденційність: Забезпечення конфіденційності та захисту особистої інформації та приватності журналістів під час отримання допомоги.
 • Юридична підтримка: Надання доступу до юридичної підтримки для захисту прав журналістів та відновлення їхніх законних інтересів.
 • Гнучкі робочі умови: Надання можливості для гнучкого графіку роботи та відпусток для відновлення здоров’я.
 • Підтримка редакції: Створення планів підтримки редакційного персоналу для допомоги постраждалим колегам.
 • Проведення навчань: Організація тренінгів та навчань щодо стресоустійчивості та психологічного відновлення.
 • Соціальна підтримка: Створення можливостей для спілкування та обміну досвідом з колегами, які зазнали схожих ушкоджень.
 • Публічний захист: Здійснення заходів для захисту постраждалих журналістів від можливих погроз та тисків.
 • Постійний моніторинг: Проведення регулярних оцінок стану здоров’я та створення механізмів для слідкування за ним.
 • Підвищення освітленості: Забезпечення освітніх матеріалів та ресурсів для підвищення усвідомленості про важливість психічного здоров’я.
 • Громадська підтримка: Залучення громадськості та різних зацікавлених сторін для підтримки постраждалих журналістів.
 • Стратегія повернення до роботи: Розроблення індивідуальних планів відновлення та повернення до професійної діяльності.
 • Консультації щодо безпеки: Надання порад та консультацій щодо захисту від подальших можливих загроз.
 • Відпустка та відпочинок: Забезпечення можливості для відпочинку та відпустки для відновлення сил.
 • Соціальне страхування: Надання доступу до соціального страхування та інших соціальних пільг для постраждалих журналістів.
 • Навчання самозахисту: Проведення навчання та надання порад щодо самозахисту та уникнення подібних ситуацій у майбутньому.
 • Адаптація робочого середовища: Внесення змін у робоче оточення з урахуванням потреб постраждалих працівників.
 • Доступ до інформації: Надання необхідної інформації про доступні ресурси та програми підтримки.
 • Регулярні оновлення: Постійне оновлення та розширення цих рекомендацій на основі нових методів та досліджень.

Політика підтримки редакційного персоналу, який зіткнувся з матеріалами делікатного чи образливого характеру

 • Психологічна підтримка: Забезпечення доступу до психологічної підтримки для редакційного персоналу, який працює з матеріалами, що можуть викликати стрес чи емоційне перевантаження.
 • Конфіденційність: Забезпечення конфіденційності інформації, пов’язаної зі справою або матеріалами, з якими працює персонал, і розуміння необхідності дотримання та збереження довіри.
 • Курси навчання: Надання доступу до курсів та тренінгів щодо психологічного стійкості, стресоустійчивості та управління емоціями.
 • Підтримка керівництва: Забезпечення активної підтримки з боку керівництва для працівників, які стикаються з важкими матеріалами.
 • Гнучкі робочі графіки: Надання можливості гнучких графіків роботи для тих, хто потребує часу на відновлення після роботи з делікатними матеріалами.
 • Забезпечення пауз: Поширення свідомості про важливість перерв та пауз у роботі зі складними матеріалами для збереження психічного здоров’я.
 • Доступ до ресурсів: Надання доступу до додаткових ресурсів, які можуть допомогти редакційному персоналу розуміти та аналізувати складні матеріали.
 • Соціальна підтримка: Створення можливостей для спілкування та обговорення з колегами схожих ситуацій для підтримки взаємопідтримки та розуміння.
 • Консультації з фахівцями: Надання можливості отримати консультації від психологів чи фахівців з психічного здоров’я.
 • Підвищення освітленості: Розміщення освітніх матеріалів та ресурсів, спрямованих на підвищення освідомленості щодо психологічного здоров’я та підтримки.
 • Гнучка система звітності: Забезпечення можливості для редакційного персоналу звертатися зі своїми турботами та проблемами на відповідні внутрішні служби.
 • Розуміння індивідуальних потреб: Розгляд індивідуальних потреб персоналу та надання підходу, зорієнтованого на конкретну ситуацію.
 • Регулярні відпочинкові періоди: Забезпечення можливості для редакційного персоналу брати регулярні відпочинкові перерви.
 • Збереження безпечної робочої атмосфери: Створення середовища, де працівники відчувають себе комфортно та безпечно для вираження своїх поглядів.
 • Створення плану підтримки: Розроблення індивідуальних планів підтримки для працівників, які стикаються з особливо тяжкими матеріалами.
 • Навчання реагуванню: Проведення тренінгів та навчання з методів ефективного реагування на стресові ситуації.
 • Відпустка та відпочинок: Забезпечення можливості для відпочинку та відпустки для тих, хто працював з важкими матеріалами.
 • Доступ до інформації: Надання необхідної інформації про те, як отримати додаткову підтримку в разі потреби.
 • Політика конфлікту інтересів: Розробка політики щодо конфлікту інтересів у разі викладення редакційним персоналом важливих та особистих матеріалів.
 • Слідкування за станом: Проведення регулярних оцінок стану психічного здоров’я та створення механізмів для слідкування за ним.

Редакційна політика для вирішення конфліктів, пов’язаних з бізнесом

 • Чіткі стандарти етики: Визначення чітких етичних стандартів для журналістів та редакційного персоналу в роботі з бізнесом, включаючи уникнення конфлікту інтересів та об’єктивність висвітлення.
 • Незалежність редакційної політики: Забезпечення незалежності в ухваленні редакційних рішень щодо матеріалів про бізнес, без впливу зовнішніх чинників.
 • Прозорість в роботі: Заохочення прозорості та відкритості в роботі з бізнесом, включаючи розкриття потенційних конфліктів інтересів.
 • Ретельна перевірка інформації: Проведення ретельної перевірки інформації про бізнес та уникнення поширення недостовірної чи неперевіреної інформації.
 • Заборона корупційних практик: Встановлення нульової терпимості до будь-яких корупційних практик у взаємодії з бізнес-структурами та недопущення хабарів чи неправомірних угод.
 • Ретельне дослідження конфліктів: Проведення ретельного дослідження будь-яких конфліктних ситуацій між ЗМІ та бізнесом для об’єктивного вирішення.
 • Публічна відповідальність: Готовність до публічного відстоювання редакційної позиції та відповідальності за будь-які рішення, пов’язані з висвітленням бізнесу.
 • Консультація з експертами: Залучення незалежних експертів та консультантів для надання порад та рекомендацій з вирішення конфліктних ситуацій.
 • Публікація ретельних пояснень: Надання докладних пояснень щодо висвітлення бізнесу та рішень, прийнятих редакцією, для громадськості.
 • Постійне вдосконалення: Постійне оновлення та вдосконалення політики вирішення конфліктів, враховуючи відповідь на нові виклики та ситуації.

Редакційна політика для ЗМІ щодо вирішення політичних конфліктів

 • Незалежність в редакційних рішеннях: Забезпечення незалежності в ухваленні редакційних рішень, щоб вони не піддавалися політичному тиску чи впливу.
 • Об’єктивність та збалансованість: Забезпечення об’єктивності та збалансованості в представленні різних політичних поглядів та позицій.
 • Чесність у висвітленні: Запобігання пропаганді та поширенню фейкових або недостовірних новин, що можуть бути пов’язані з політичними інтересами.
 • Етичні стандарти: Встановлення чітких етичних стандартів для висвітлення політичних тем та конфліктних ситуацій.
 • Ретельна перевірка джерел: Використання лише перевірених та достовірних джерел для представлення інформації з політичних питань.
 • Прозорість та відкритість: Забезпечення прозорості та відкритості в роботі, включаючи розкриття можливих конфліктів інтересів.
 • Недопущення тисків: Відмова від прийняття будь-яких тисків або втручання з боку політичних сил у редакційну діяльність.
 • Взаємодія з експертами: Залучення незалежних політичних аналітиків та експертів для надання об’єктивної оцінки політичних подій.
 • Критичне мислення: Заохочення журналістів до критичного мислення та аналізу різних політичних позицій.
 • Система корекції помилок: Встановлення механізмів корекції та виправлення помилок у висвітленні політичних подій.
 • Консультації та публічне обговорення: Залучення читачів до обговорення та коментування матеріалів, пов’язаних з політикою.
 • Баланс цінностей: Врахування різних цінностей та поглядів у висвітленні політичних тем.
 • Аналіз та оцінка впливу: Проведення аналізу впливу політичних рішень на суспільство та відкрите представлення його результатів.
 • Конфіденційність джерел: Захист конфіденційності джерел інформації з політичних сфер.
 • Заборона маніпуляцій: Недопущення маніпуляцій зі словами або образами для впливу на політичну думку.
 • Емпатія та розуміння: Виявлення емпатії та розуміння до різних поглядів та позицій, що можуть існувати в політичному просторі.
 • Стриманість у висловленнях: Уникнення агресивних чи емоційних висловлювань у відношенні до політичних супротивників.
 • Громадська відповідальність: Готовність до відповідального взаємодії з громадськістю щодо висвітлення політичних тем.
 • Повага до різниці думок: Повага до різниці політичних поглядів та висловлення шанобливості до усіх сторін.
 • Постійне вдосконалення: Постійне оновлення та вдосконалення політики вирішення конфліктів, пов’язаних з політичними інтересами, з урахуванням відповіді на нові виклики та ситуації.

Редакційна політика щодо вирішення конфліктів, пов’язаних з особистими інтересами

 • Конфіденційність: Захист конфіденційності особистих інтересів журналістів та редакційного персоналу під час роботи.
 • Об’єктивність: Забезпечення об’єктивності та безпристрасності в розгляді конфліктів, що виникають через особисті інтереси.
 • Етичні стандарти: Розроблення чітких етичних стандартів, які визначають, яким чином редакційний персонал має вести себе у разі конфліктних ситуацій.
 • Конфіденційність джерел: Забезпечення захисту конфіденційності джерел інформації, які можуть бути пов’язані з особистими інтересами.
 • Відповідальність за інтереси сторін: Встановлення механізмів взаємодії з учасниками конфлікту для вирішення інтересів обох сторін з урахуванням етичних принципів.
 • Система внутрішніх скарг: Створення системи внутрішнього контролю та скарг для вирішення конфліктів, що виникають через особисті інтереси.
 • Консультація з експертами: Залучення незалежних експертів для надання консультацій та рекомендацій з вирішення конфліктів.
 • Реагування на ситуації конфлікту: Розроблення оперативних процедур та реагування на ситуації конфлікту з метою їх врегулювання.
 • Тренування та підтримка редакційного персоналу: Надання навчань та психологічної підтримки для здатності вирішувати конфліктні ситуації професійно.
 • Стриманість та професійність: Заохочення редакційного персоналу діяти з стриманістю та професіоналізмом при вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають через особисті інтереси.

Як етично подавати контент, пов’язаний з дітьми та вразливими особами

 • Забезпечення безпеки: Звернення особливої уваги на захист і безпеку дітей та вразливих осіб у процесі створення та показу контенту.
 • Згода та дозвіл: Отримання згоди від батьків чи опікунів дітей на використання їхніх зображень чи описів.
 • Конфіденційність та приватність: Захист приватності осіб, які можуть бути вразливими або є дітьми, у всіх контекстах.
 • Об’єктивність та безпристрасність: Забезпечення об’єктивного висвітлення історій, пов’язаних з дітьми та вразливими особами, без упередження чи стереотипів.
 • Зображення у гідному світлі: Показ вразливих осіб та дітей у гідному та поважному світлі, уникнення стереотипів та негативних уявлень.
 • Захист від ушкоджень: Уникнення публікації інформації або зображень, які можуть завдати шкоди дітям чи вразливим особам.
 • Інформування та консультація: Інформування учасників процесу висвітлення та надання консультацій щодо можливих наслідків публікації контенту.
 • Використання правильної мови: Використання чутливої та відповідальної мови при описі вразливих осіб чи дітей.
 • Суворість у фільтрації: Впровадження строгих фільтрів та перевірок для уникнення використання контенту, що може завдати шкоди.
 • Освіта та підготовка: Надання навчання та підготовки редакційному персоналу з етичних питань висвітлення дітей та вразливих осіб.
 • Згода на зйомку: Збір згоди на зйомку чи участь в програмах, які можуть включати дітей та вразливі особи.
 • Запити на видалення: Забезпечення можливості особам чи батькам/опікунам дітей запитати про видалення інформації чи зображень.
 • Уникнення стереотипів: Запобігання використанню стереотипів чи упереджень у висвітленні дітей та вразливих осіб.
 • Заборона експлуатації: Заборона експлуатації зображень чи описів дітей та вразливих осіб для комерційних цілей без їхньої згоди.
 • Захист від суспільного впливу: Захист дітей та вразливих осіб від суспільного впливу або шкодливих впливів.
 • Відповідальність за представлення: Відповідальність за точність та об’єктивність інформації, що стосується дітей та вразливих осіб.
 • Заборона дискримінації: Заборона використання контенту, що може сприяти дискримінації дітей та вразливих осіб за будь-якими ознаками.
 • Ретельна редакція та перевірка: Ретельна редакція та перевірка матеріалів, які стосуються дітей та вразливих осіб.
 • Зважене висвітлення: Уникнення зайвого використання інформації про дітей та вразливих осіб у контенті, який може викликати негативні наслідки.
 • Постійне вдосконалення: Постійне оновлення та вдосконалення політики висвітлення контенту з урахуванням найновіших етичних стандартів та рекомендацій.

Редакційна політика щодо джерел, анонімність яких треба зберегти. Право на конфіденційність та безпеку 

Процедури надання анонімності:

 • Конфіденційність: Забезпечення повної конфіденційності джерела та захист його особистої інформації.
 • Правова база: Визначення законодавчої підтримки та відповідності нормативно-правових актів стосовно анонімності джерел.
 • Правила внутрішньої політики: Розроблення чітких правил та процедур внутрішньої політики щодо надання анонімності джерелам.
 • Засоби комунікації: Використання безпечних каналів комунікації для забезпечення конфіденційності джерел.
 • Підтвердження достовірності: Перевірка достовірності та важливості інформації, наданої анонімним джерелом.
 • Збереження інформації: Захист і зберігання інформації про джерело від доступу третіх осіб.
 • Консультації щодо ризиків: Надання консультацій щодо можливих ризиків та наслідків, пов’язаних з анонімністю.
 • Захист від реторсії: Захист від можливих відповідних дій чи реторсії проти джерела.
 • Документування процесу: Документування усіх етапів процесу надання анонімності для майбутнього контролю та аналізу.
 • Етичні принципи: Дотримання вищих етичних принципів у всіх взаємодіях з анонімними джерелами.

Пояснення громадськості:

 • Значення інформації: Пояснення важливості отриманої інформації для суспільства та суспільного інтересу.
 • Безпека джерела: Вказівка на ризики, які можуть виникнути для джерела у разі розкриття їхньої особистості.
 • Законна необхідність: Вказівка на необхідність захисту джерела від правових переслідувань. 
 • Довіра в журналістику: Пояснення, що анонімність є засобом збереження довіри до журналістської професії.
 • Збереження стабільності: Вказівка на те, що надання анонімності дозволяє зберегти стабільність у важливих ситуаціях.
 • Захист від переслідування: Пояснення, якщо джерело може бути під загрозою через розкриття, то анонімність є засобом захисту.
 • Конфіденційність даних: Звернення уваги до важливості захисту особистих даних та приватності.
 • Ефективність розслідування: Пояснення, що надання анонімності може допомогти у виконанні розслідування та отриманні важливої інформації.
 • Громадський інтерес: Вказівка на те, що інформація може мати значення для громадськості, навіть якщо джерело залишається анонімним.
 • Принципи журналістики: Пояснення, що анонімність є одним з принципів журналістики, необхідним для дотримання важливих принципів висвітлення суспільних подій.

Право на конфіденційність та безпеку

 • Захист приватності: Завжди враховуйте право людей на приватність. Уникайте надмірної інтимності та розголосу у випадках, коли це порушує особисту приватність.
 • Згода та консультація: Завжди отримуйте згоду від людей перед публікацією особистої інформації. Де можливо, консультуйтеся з ними щодо способу та контексту використання їхніх даних чи історій.
 • Анонімність: Якщо можливо, надайте можливість особам залишатися анонімними у випадках, коли розкриття їхньої особистості може завдати шкоди.
 • Врахування чутливості: Уникайте публікації матеріалів, які можуть бути чутливими для осіб, які переживають травматичні події чи кризові ситуації.
 • Об’єктивність та точність: Забезпечення точності та об’єктивності у висвітленні подій, що стосуються осіб, та уникнення публікації непідтверджених чуток.
 • Засоби комунікації: Використання безпечних каналів комунікації при отриманні та обміні конфіденційною інформацією.
 • Зберігання даних: Захист особистих даних та інформації, отриманої під час роботи, від доступу третіх осіб.
 • Відповідальність: Повага до прав та гідності кожної особи, проявлення відповідальності під час висвітлення їхніх історій чи даних.
 • Добровільність: Враховуйте, що участь осіб у ваших матеріалах є добровільною та на їхній власний розсуд.
 • Документування: Записування деталей спілкування та отримання дозволу на збереження та використання інформації.
 • Взаємодія з державними органами: Дотримання законодавства у випадках, коли потрібно співпрацювати з правоохоронними органами.
 • Підтримка після публікації: Надання можливості особам отримати підтримку після публікації матеріалу, який стосується їхньої особистості.
 • Суворість у фільтрації: Використання строгих фільтрів та перевірок для уникнення публікації інформації, яка може завдати шкоди.
 • Взаємодія з експертами: Консультація з незалежними експертами щодо етичних аспектів висвітлення особистих даних та історій.
 • Конфіденційність джерел: Захист конфіденційності джерел інформації, особливо у випадках, коли розкриття може вплинути на їхню безпеку.

Редакція буде вдячна читачам, якщо ви виявите порушення будь-яких правил подачі новин, описаних на цій сторінці. Пишіть на нашу сторінку в Facebook або на електронну пошту.


Діяльність нашої організації підтримується Європейським Союзом у партнерстві з DW Akademie в рамках Програми МедіаФіт для Південної та Східної України

Про редакцію
Realnaja Gazeta has been awarded 10000  from the European Journalism COVID-19 Support Fund to support us to investigate and produce media content about the
situation in the armed conflict zone in the East of Ukraine, including
uncontrolled territories of Luhansk and Donetsk regions and problems of
internally displaced persons (IDPs). during the Covid-19 crisis